CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng Từ 1/1/2021, nhà riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng, không vướng quy hoạch được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi. Hà Nội muốn có thêm quyền trong cấp phép dự án bất động sản TP HCM sẽ cấp phép xây dựng […]