CÁC LOẠI ĐẤT VÀ HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT

I. Tổng Quan Về Hình Thức Sử Dụng Đất:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, các hình thức sử dụng đất bao gồm:

  • Nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước:

– Được Nhà nước giao đất.

– Được Nhà nước cho thuê đất.

– Được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

  • Nhận quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác:

– Nhận chuyển quyền sử dụng đất:

+ Nhận chuyển đổi.

+ Nhận chuyển nhượng.

+ Nhận thừa kế.

+ Nhận tặng cho.

+ Nhận góp vốn.

– Thuê quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác.

– Thuê lại quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác.

Trên đây là các hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phân Loại Đất:

  1.  Đất Ở Đô Thị:

đất thổ cư sử dụng xây dựng công trình, nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của cư dân trong các khu đô thị bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Còn gọi tắt là đất ODT . (Điều 144 luật đất đai 2013).

    2. Đất ở tại nông thôn

 

đất thổ cư thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Còn gọi tắt là đất ONT thời hạn sử dụng lâu dài.  Trừ đất ở tại các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại thuộc xã quản lý.

   3.  Đất Trồng Cây Hàng Năm:

đất không có thổ cư, chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác.

Gọi tắt là đất BHK có thời hạn sử dụng 1 năm và đóng thuế khi hết hạn.

     4. Đất Trồng Cây Lâu Năm:

đất không có thổ cư, sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. Như: cây ăn quả, cây dược liệu, cây lấy gỗ,…

Gọi tắt là đất CLN có thời hạn sử dụng đất tối đa 50 năm, đóng thuế gia hạn khi hết hạn.

      5. Đất Công Nghiệp:

Là loại đất không được phép xây nhà ở, chỉ để xây dựng các khu kinh doanh tập trung và tất cả đều có chung một chế độ sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án đầu tư.

Gọi tắt là đất SKK, SKT, SKN hoặc SKC.

     6. Đất An Ninh Quốc Phòng:

Là đất được Nhà nước giao cho các đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng vào mục đích quân sự, quốc phòng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Việc sử dụng đất vào mục đích quốc phòng phải tuân theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Ký hiệu đất là CQPCAN.

     7. Đất Khác: còn rất nhiều loại đất khác theo luật đất đai hiện hành như: DTS, DYT, DVH,….

     8. Đất Làm Dự Án:

Trung tâm thành phố sân bay.
Hình ảnh từ trang chủ dự án Century

Là quỹ đất được quy hoạch khu dân cư và được nhà nước chuyển giao cho tổ chức hoặc cá nhân để phát triển và hình thành trong tương lai. Thời hạn sử dụng cho quỹ đất tối đa là 50 năm. Đất nền dự án thường để xây dựng khu dân cư, khu sinh thái, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng… Hạ tầng thường đã được quy hoạch đồng bộ, rõ ràng, có các tiện ích như đường sá, cầu cống, công viên…

Các thủ tục cần hoàn thành để hợp pháp khi chuyển nhượng đất nền dự án :

  • Xin phê duyệt 1/500, hình thành khu dân cư
  • Xin giấy phép xây dựng
  • Thi công hoàn thiện hạ tầng đồng bộ đúng với giấy phép và quy hoạch.
  • Phân lô, tách thửa và đóng thuế phí sử dụng đất ( đất có thổ cư).
  • Nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho từng cá thể ( người sở hữu).
  • Bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng đất ( sổ hồng) cho người sở hữu. Công chứng hợp pháp.

( Dựa trên điều 144 Luật Đất Đai năm 2013  )

             Đất nền sân bay Long Thành hiện đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhà phố sân vường trong lòng thành phố sân bay Long Thành

Hãy tham khảo: Tại Đây

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on digg
Digg